Геомакс България - сондиране, взривни работи

Услуги - взривни дейности, сондиране, проектиране, консултации, организиране на зари

Взривни дейности

Взривни работи в градска среда (урбанизирани зони)
Взривни работи в открити кариери и рудници
Взривни работи в подземни условия
Взривни работи под вода
Подводно рязане чрез взрив
Контролирани взривявания за геоложки изследвания
Разрушаване с тиха взрив (разширяващи смеси)
Фойерверки и пиротехника, зари
Почистване на наслагвания с взрив
Унищожаване на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия 

Сондажни дейности

Кариерно сондиране
Сондиране за вода
Геоложко сондиране
Микропилоти, анкери и взривни дупки с малък диаметър
Сондиране на сондажи за термопомпи 

Проектиране и консултации

Изготвяне на проекти за ПВР(пробивно-взривни работи)
Изготвяне на цялостни проекти за добив на кариери и рудници
Изготвяне на Годишни проекти за добив
Финансово - икономически обосновки
Изготвяне на социални обосновки
Изготвяне на екологични обосновки
Изготвяне на документи за ПОВОС
Изготвяне на доклади по ОВОС
Изготвяне на проекти за сондажи за вода (водовземни съоражения)
Изготвяне на документация за търсене и проучване на ПИ
Консултации в сверата на търсенето, добив и преработка на инертни материали

Геодезически услуги

  • Заснемане на минни обекти
  • Изчисляване на обеми
  • Изготвяне на годишни проекти за минни обекти
  • Геодезично заснемане на кадастрална информация
  • Създаване на цифров модел на терена
  • Трасиране на граници на поземлени имоти и контури на сгради
  • Изготвяне на проект за делба
  • Изготвяне на проект за обединение на поземлени имоти
  • изготвяне на проект за промяа на кадастъра

Пиротехнически услуги

Търговия с фойерверки и други пиротехнически материали
Организиране на зари и пиротехнически шоута 

Допълнителни услуги

Изкопни работи, събаряне на сгради
Разрушаване на скали и бетон с къртачи и хидроцепители
Транспорт на строителни отпадъци
Бластиране на различни повърхности
Рязане на метал,бетон и скала с диамантена въжена резачка
Обсаждане на сондажи за вода
Пробно водочерпене на сондажи за вода
Укрепителни дейности по стръмни откоси и скални козирки 

<< Назад
Напред >>

Направете запитване

Geomax е притежава сертификати и разрешителни за извършване на взривни дейности, сондажи, геоложки проучвания, изкопни и разрушителни работи.
Свържете се с нас, за да Ви изпратим подробна оферта за услугите, от които се нуждаете.

Geomax
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!